Muhtemel İstanbul sarsıntısı için korkutan rapor: İlçe ilçe açıklandı

İBB’ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı, “İstanbul’un kapısındaki kriz: Deprem” raporunu yayınladı. Rapora nazaran, ağır yahut çok ağır hasar alması öngörülen binaların, varsayım edilenden 1,8 kat (yaklaşık 86.400 bina) fazla olduğu belirlendi.

Olası İstanbul depremi  Ağır hasar beklenen bina sayıları ilçe ilçe açıklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı, “İstanbul’un kapısındaki kriz: Deprem” raporunu yayınladı.

DEPREM RİSKİ YÜKSEK İLÇELER

Rapora nazaran; İstanbul’da zelzele riski Avrupa Yakası’nda Haliç ile Küçükçekmece Gölü ortasındaki geniş bölgeye, kıyı sınırında Bakırköy, Zeytinburnu ve Fatih ilçeleriyle meskûn nüfus yoğunluğu yüksek olan Bahçelievler, Güngören, Bağcılar, Esenler, Bayrampaşa ve Küçükçekmece ilçelerini kapsayan bir alanı tehdit etmekte.

Anadolu Yakası’nda ise kıyı şeridi boyunca, bilhassa eski yapı stokunun ağır olduğu alanlarda öne çıkmakta.

TAHMİN EDİLENDEN 1,8 KAT FAZLA BİNA ETKİLENECEK

İBB Zelzele Risk İdaresi ve Kentsel Güzelleştirme Dairesi Başkanlığı’nca yapılan şimdiki iddialar doğrultusunda ağır yahut çok ağır hasar alması öngörülen binaların, iddia edilenden 1,8 kat (yaklaşık 86.400 bina) fazla olduğu belirlenmiş.

İBB Zelzele Risk İdaresi ve Kentsel Güzelleştirme Dairesi Başkanlığı’nca yapılan aktüel iddialar doğrultusunda mümkün bir sarsıntı durumunda 86 bin binanın ağır yahut çok ağır hasar alması öngörülüyor.

MARMARA DENİZİ’NE KIYISI BULUNAN TÜM İLÇELER SARSINTI SONRASI OLUŞACAK TSUNAMİ RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA

Öngörülen zelzelenin yıkıcı tesirlerinin yalnızca yapı stokunda değil, altyapı sistemlerinde de kıymetli hasarlar meydana getirmesinin beklendiği kaydedilen raporda, sarsıntı sonrası meydana gelmesi mümkün bir tsunami nedeniyle Marmara Denizi’ne kıyısı bulunan tüm ilçelerin ek risklere maruz kalacağı vurgulandı.

Kıyılarda yer alan balıkçı barınakları, yeşil ve kamusal alanlar ve dere ağızlarının tsunami karşısında hasar görebilirliği yüksek bölgeler olduğu belirtildi.

“MARMARA DENİZİ’NDE TSUNAMİ YARATACAK İKİ OLAY: SARSINTI VE DENİZ HEYELANLARI”

Raporda, Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Haluk Eyidoğan’ın şu değerlendirmelerine de yer verildi;

*Bugün mevcut heyelan alanlarının büyük çoğunluğu üzerinde yapılaşma vardır. Sel-taşkın alanlarında ruhsatlı yahut ruhsatsız yapılaşma yaygındır.

*Eğer iklimin olumsuz değişimi sürerse, zelzele olmadan da taşkın ve heyelan olaylarının sayısı ve büyüklüğü artacaktır. Marmara Denizi kıyılarında tsunami yaratabilecek iki olay vardır, bunlar sarsıntı ve deniz heyelanlarıdır.

“DEPREM RİSKİNİN AZALTILMASI EN KRİTİK ÖNCELİK”

Raporda, sarsıntı riskinin azaltılması, Türkiye tarihinde yaşanan afet ve krizler ele alındığında en kritik önceliklerden biri hâline gelmekte olduğu belirtilerek şu tespitlere yer verildi;

*Buna rağmen zelzele riskinin azaltılmasındaki temel uygulamalar olan yapısal risklerin azaltılması ve kentsel dönüşüm uygulamaları, gerek finansal gerekse süreçte yaşanan aksaklıklar nedeniyle çeşitli kesintilere uğruyor.

*17 Ağustos zelzelesinin yıldönümünde İstanbul’da arazi değişimleri ve imar uygulamalarından elde edilen gelirle zelzele riski değerli ölçüde engellenebilecekken bu gelirin kamuya geri kazandırılmamış olması, İstanbul’da yetkisi bulunan farklı kurumların sarsıntı riskine yönelik yaklaşımına ait değerli ipuçları sunuyor.

*Merkezi idarenin çeşitli plan ve kararlarla afet riskinin azaltılmasında sorumluluğu büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeleri ve vatandaşlara yönlendirmesi temelinde zelzele ve başka tüm risklerde önümüzde uzun bir süreç olacağına işaret ediyor.

*Özellikle riskli yapıların dönüştürülmesinde gereksinim duyulan bütçenin elde edilen ranttan karşılanmamış olması kurum ve bireylerin özünde sarsıntı riskini ciddiye almadığını, bütçenin yaratılamayan bir öğe değil, var iken kullanılması tercih edilmeyen bir kalem olduğunu ortaya koyuyor.

*Bu hususta diğer bir örnek de Cumhurbaşkanlığının örtülü ödenek olarak tabir edilen ‘Gizli Hizmet Giderleri’ üzerinden verilebilir.

*2011 yılından günümüze kelam konusu sarfiyatların toplamı ile İstanbul’daki orta ve üzeri riskli yapıların %36,6’sı belediyelere ya da vatandaşlara rastgele bir yük olmaksızın dönüştürülebilirdi.

*Buna rağmen, ‘Vizyon 2050 Strateji Belgesi’nin işaret ettiği biçimde konut siyasetleriyle entegre, alternatif finansal düzeneklerle desteklenmiş bir bütüncül bir kentsel yapılaşma siyasetinin ehemmiyeti daha net bir formda ortaya çıkıyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.