Emekli olmak isteyen herkesi ilgilendiriyor! Kıdem tazminatı…

Emeklilik için gerekli prim gün sayısı ve sigortalılık süresini tamamlayarak yaşı bekleyenler, emeklilik nedeniyle işten ayrılıp kıdeme hak kazanabilir. 8 Eylül 1999’dan önce ilk kez sigortalı olup da 15 yıl 3600 gün sigortalılık süresini dolduranlar, istifayla kıdem tazminatını alabilir. 8 Eylül 1999’dan sonra sigortalı olanların önünde ise iki seçenek var. Birincisi, 25 yıl sigortalılık süresi ve 4500 gün prim. İkincisi de 7000 gün prim ve burada sigortalılık süresi aranmıyor.

3600 GÜNLE AYRILDI

Yaş dışında emeklilik şartlarını taşıyanların mevcut işinden ayrılınca başka işte çalışıp çalışamayacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Hatta bu durum dava konusu dahi oldu. Olay şöyle gerçekleşti: Bir kişi 15 yıl sigortalılık ve 3600 primi doldurarak istifayla kıdem tazminatına hak kazanınca işten ayrıldı. Ancak hak ettiği kıdem tazminatı ödenmeyince işyerine dava açtı. Davalı taraf ise davanın reddine karar verilmesini talep etti. Mahkeme de davacının işyerinden ayrılma sebebinin koşullarının daha iyi olduğunu düşündüğü başka bir işverenle anlaşmak olduğu, yaşlılık aylığının sadece görünen bir sebep olarak ileri sürüldüğü gerekçeleriyle davanın reddine karar verdi.

YARGITAY SON NOKTAYI KOYDU

Çalışan kararı temyiz etti. Mahkemenin kararını hatalı bulan Yargıtay 20’nci Hukuk Dairesi’nin gerekçeli kararında şöyle denildi: “Dosya içeriğinden, davacının, iş sözleşmesini yaş dışında yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamladığı gerekçesiyle feshettiği anlaşılmaktadır. İşçinin emeklilik nedeni ile iş sözleşmesini feshetmesinden kısa bir süre sonra, yeniden çalışmasını gerektirecek durumlar ortaya çıkabileceği gibi işçinin bu hakkını kendisi için daha olumlu sonuçlar doğurabileceğini düşündüğü bir başka işyerinde çalışma amacı ile de kullanması mümkündür. İşçinin, bu hakkını kullanması halinde Medeni Kanun’un 2’nci maddesinde öngörülen dürüstlük kuralına aykırı davrandığı kabul edilemez.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.