Aşı ve PCR testi yaptırmayan çalışanlar dikkat!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2 Eylül’de 81 il valiliğine genel yazı göndermişti. Yazıda, işletmelerin aşısını tamamlamamış işçilere koronavirüs tanısı konması durumunun iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından olası sonuçlarını yazılı olarak kendilerine bildirmeleri istenmişti. Ayrıca bu işçilerden 6 Eylül itibarıyla her hafta zorunlu PCR testi isteyebilecekleri, bu test sonuçlarının da gerekli işlemler yapılmak üzere işyerinde kayıt altında tutulması gerektiği bildirilmişti.

‘İŞLER AKSAYACAK’ KAYGISI

Bakanlığın yazısı üzerine işyerleri harekete geçti. Bununla birlikte yaptırımlar da konuşulmaya başladı. Normalde bu yazı yaptırım içermiyor ama pandemi dönemi olmasından dolayı işyerinde genel sağlık sorunları nedeniyle işin aksamasına yol açabilecek durumlara karşı bazı uygulamaları gündeme getiriyor. Peki böyle bir durumda işçinin sözleşmesi feshedilebilir mi? Olası işten çıkarmada çalışanın hakları neler? İşçi ücretsiz izne gönderilebilir mi? Bu konuları hukukçu Umut Metin’e sorduk.

‘GEÇERLİ SEBEP’ SEÇENEĞİ

Test ve aşı zorunluluğuna uymayan işçi işten çıkarılabilir mi?

İşverenin haklı nedenle feshe dayanabilmesi için yasal düzenleme yok. Fakat işveren, işyerinde diğer çalışanlarının sağlığını korumak için işçiyi bu hususlarda bilgilendirmesi, aydınlatması buna rağmen işveren talimatlarına uyulmaması halinde, PCR testi veya aşı yaptırmadığı için kendisini ve diğer çalışanları riske attığını öne sürerek ‘geçerli sebebe’ dayanarak iş sözleşmesini feshedebilir.

UZAKTAN ÇALIŞMA DA BİR YOL

Çıkış vermeden önce ücretsiz izin uygulanabilir mi?

İş hukukumuzda fesih son çaredir. Bu halde, fesih yerine uzaktan çalışma, evden çalışma yöntemlerinin uygulanıp uygulanamayacağı işverence irdelenmeli. Bu tür çalışma mümkün olmuyorsa, işverenin ücretsiz izin konusunda çalışan ile görüşmesi ve tarafların mutabakatı oluşursa, ücretsiz izin uygulaması da bir yoldur. Çalışan, ücretsiz izin önerisini kabul etmez ise işveren geçerli nedenle iş sözleşmesini feshedebilir. Ücretsiz izin konusunda mutabakat oluşursa; hem işyerinde yoğunluk, sağlık düzenine uygunsuzluk bir süreliğine bertaraf edilmiş hem de çalışana aşı ve PCR testi konusunda durumunu bir kez daha değerlendirme imkanı verilmiş olur.

Test ücretini kim ödeyecek?

PCR testi, devlet hastanelerinde ücretsiz yaptırılabiliyor. Ayrıca işveren iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz. PCR testi ücretli hale gelirse maliyetin işverence karşılanması değerlendirilmeli. Çünkü zaten belirli bir ücretle çalışan işçiye, bir de işverence talep edilen test maliyetinin yüklenmesi hakkaniyetli olmaz. Burada önümüzdeki günlerde çıkacak bir başka sorun ise PCR testi yaptırmak için işyerinden ayrılan kişilerin, harcayacağı vakit ve bu vaktin iş ilişkisinde yaratabileceği olası huzursuzluklardır.

KIDEM, İHBAR, İŞSİZLİK MAAŞI…

İşten çıkarılan işçinin hakları ne olur?

Geçerli sebebe dayanarak iş sözleşmesini sona erdirmek isteyen işveren, çalışanın kıdem tazminatı, ihbar tazminatı gibi özlük haklarını ödeme koşulu ile sözleşmeyi feshedebilir. Bu duruma rağmen, iş sözleşmesi feshedilen çalışan, öncelikle arabuluculuk yöntemini kullanmalı ve işverenine taleplerini iletmeli, arabuluculuk ile bir anlaşma sağlanamaz ise yargı yolunu kullanmalıdır. Bu arada bu şekilde işten çıkarılan işçiler, prim ve çalışma yılı şartını karşılıyorsa İşkur’a başvurup işsizlik maaşı da alabilir.

Tek doz aşısı olan da test yaptıracak mı?

Evet. Tek doz aşı olsa da işveren PCR testi isteyecek. Aşıların tamamlanması şart.

Korona olup iyileşen de test yaptıracak mı?

Korona hastalığı sonrası bağışıklık kabul edilen süre içerisinde bulunan çalışanlardan bu süre içinde test istenmeyecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.